Winnipeg (CST/CDT) JavaScript time derived from your computer's local clock
Winnipegský JavaScriptový čas odvozený od hodin vašeho počítače
Exact Winnipeg (CST/CDT) time according to the U.S. Naval Observatory Master Clock (set to run for only 30 sec after each reload) Přesný winnipegský čas podle hlavních hodin observatoře námořnictva USA (nastavených tak, aby po každém vyvolání (reload) běžely jen 30 vteřin)

This USNO gif clock needs Mozilla or Netscape!!!

They have a more direct check of your local time against theirs,
but that also needs Netscape plus Java and sockets.