Proč Bůh nikdy nedostal trvalé místo na universitě (tenure)

 1. Napsal pouze jedno větší dílo.
 2. Bylo v hebrejštině.
 3. Neobsahovalo žádné odkazy na jiné publikace.
 4. Nebylo publikováno v recenzovaném časopise.
 5. Někteří lidé pochybují, že ho napsal sám.
 6. Je sice možné, že stvořil svět, co ale dělal od té doby?
 7. Vědecká komunita není schopna zreprodukovat jeho výsledky.
 8. Komise pro etické záležitosti mu nikdy neudělila povolení experimentovat na lidech.
 9. Když se mu jeden experiment nepovedl, snažil se zakrýt stopy utopením pokusných subjektů.
 10. Zřídka kdy přednášel, místo toho říkal svým studentům, aby si přečetli jeho knihu.
 11. Někteří lidé tvrdí, že to byl jeho syn, kdo ve skutečnosti pořádal přednášky.
 12. Vyloučil své první dva studenty, aniž jim dal možnost se odvolat ke studijní komisi.
 13. Jeho konzultační hodiny byly nepravidelné a často se odbývaly na vrcholu hory.
 14. Přestože měl pouze 10 požadavků, téměř všichni studenti nesplnili ani jeden z nich.