Subject: Una adivinanza!

Hola: les mando la siguiente adivinanza para que piensen un rato:

Tenemos cinco casas alineadas, de diferente color cada una. Estan habitadas por hombres de diferentes nacionalidades y diferentes profesiones. Cada uno de ellos tiene un animal (mascota) en su casa, diferente de todos los demas. Cada uno toma una clase de bebida y diferente a la de los demas.

Sabiendo que:

 1. El ingles vive en la casa roja
 2. El español tiene un perro
 3. En la casa verde se toma cafe
 4. El ucraniano toma te
 5. La casa verde esta ubicada inmediatamente a la derecha de la casa blanca.
 6. El medico tiene un gato
 7. El diplomatico vive en la casa amarilla
 8. El medico toma leche
 9. El profesor es vecino del dueño del zorro
 10. El noruego vive en laprimera casa del extremo derecho
 11. El vecino inmediato al diplomatico tiene un caballo
 12. El arquitecto toma jugo de naranja
 13. El japones es ingeniero
 14. El Noruego vive en la casa inmediatamente vecina a la casa azul.
ADIVINANZA:
 • ¿Quien toma agua?
 • ¿Quien tiene una cebra?
Hlavolam!

Vážení, posílám následující hádanku, ať si máte chvíli čím lámat hlavu:

Vedle sebe stojí pět domů, každý má jinou barvu. V každém bydlí člověk jiné národnosti a jiné profese. Každý z nich má ve svém domě jedno zvíře (maskota). které je různé od všech ostatních. Každý pije jeden druh nápoje, jiný než všichni ostatní.

Je známo, že:

 1. Angličan bydlí v červeném domě
 2. Španěl má psa
 3. V zeleném domě se pije káva
 4. Ukrajinec pije čaj
 5. Bezprostředně nalevo od zeleného domu stojí dům bílý
 6. Lékař má kočku
 7. Diplomat bydlí ve žlutém domě
 8. Lékař pije mléko
 9. Profesor je sousedem majitele lišky
 10. Nor bydlí v úplně prvním domě zprava
 11. Jeden ze sousedů diplomata má koně
 12. Architekt pije pomerančový džús
 13. Japonec je inženýrem
 14. Nor bydlí v domě, který sousedí s modrým domem
Máte přijít na to:
 • Kdo pije vodu?
 • Kdo má zebru?
 • A puzzle!

  Hi! I am sending you the following puzzle to keep your brain busy for a while:

  There are five houses standing side by side, each of them is of different colour. They are inhabited by people of different nationalities and different professions. Each of them has a different animal (mascot) in his house. Each of them drinks only one type of beverage, different in each house.

  It is known that:

  1. The Englishman lives in the red house
  2. The Spaniard has the dog
  3. The inhabitant of the green house drinks coffee
  4. The Ukrainian drinks tea
  5. The green house is standing immediately to right of the white house
  6. The doctor has the cat
  7. The diplomat lives in the yellow house
  8. The doctor drinks milk
  9. The professor is the next-door neighbour of the owner of the fox
  10. The Norwegian lives in the very first house on the right
  11. One of the diplomat's neighbours has the horse
  12. The architect drinks orange juice
  13. The Japanese is an engineer
  14. The Norwegian lives in a house which is next to the blue house
  You have to find out:
  • Who drinks water?
  • Who has the zebra?