Březen 2021: Bruslení na jezeře 'Silver Spring Lake' a peroucí se havrani:

March 2021: Skating on Silver Spring Lake and a raven fight:


fighting ravens

fighting ravens

Elkford index