The interior of the Museum of Cosmonautics, Oct. 20, 2018

Lots of interesting exhibits. New installations in process. Mainly shows the achievements of Soviet and Russian space program, but also some important milestones of the US program, the international cooperation, and an idea of the overall world progress. Many exhibits illustrate how the peaceful and military aspects of the rocket program were narrowly interconnected.
Motto of the Soviet period: We worked like nobody would work for any amount of money. We worked for the high idea for our homeland. Enthusiasm, discipline, responsibility, high-quality work were mandatory. V. P. Barmin (see the very first photo).
(Click on each picture to open the full size photo.)
Interier Muzea kosmonautiky, exponáty: Velké množství zajímavých exponátů a archivních materiálů. Probíhala instalace nových materiálů. Museum ukazuje hlavně úspěchy sovětské a ruské kosmonautiky, ale i některé důležité mezníky programu USA, mezinárodní spolupráce, a i stav vesmírného programu jiných zemí. Mnoho exponátů ilustruje jak mírové a vojenské aspekty raketového programu byly úzce propojené. Jinak je tam možno najít i tabulku, podle níž bylo Československo 15. zemí světa, která vyvinula a úspěšně vypustila svoji vlastní umělou družici země v r. 1978. Po něm bylo skoro 7 let pauza, další zemí byla až Brazílie v r. 1985.
Kuriozita: mezi vystavenými osobními věcmi hlavního konstruktéra Koroljova (otce praktické kosmonautiky) najdete dole i pouzdro na cigarety s rytinou Prahy.
Moto sovětského období: Pracovali jsme tak, jak by nikdo za žádné peníze nepracoval. Pracovali jsem ve jménu vysokých ideí pro svoji vlast. Nadšení, disciplína, odpovědnost, svědomitá práce byly rozhodně nutné. V. P. Barmin (viz zcela první foto).
(Kliknutí na jednotlivé obrázky otevře jejich větší verze.)