Museum of Cosmonautics, Oct. 20, 2018

Exterior and the immediate vicinity. A row of plaques leading up to the museum mark the dates of important achievements (first sputnik, lunar landing, manned flight, etc.).

Nejbližší okolí muzea. Řada plaket s daty významných mezníků v sovětském vesmírném programu. Busty kosmonautů, sochy zakladatelů, model sluneční soustavy, kamenný globus a obloha.

(Click on each picture to open the full size photo.)