ВДНХ - VDNKh - VDNCh, Oct. 20, 2018

This area started to be used in 1935 as a space for agricultural exhibitions. Grand opening in 1939 as a permanent All-union agricultural exhibition. Expanded substantially after the war and reopened in 1954. In 1959 it morphed into the Exhibition of the achievements of all national economy, and was thus renamed (VDNKh). It went through a period of decay in the 1990s after USSR broke up, when it was apparently turned into a big bazaar (see the interior of the Trade Union Centre, rows 3 and 4 below). Now it is being renovated and turned into Moscow's primary arts and recreation space.

Tato oblast začala být využívána pro zemědělské výstavy v r. 1935. V r. 1939 zde byla slavnostně otevřena permanentní Celosvazová zemědělská výstava. Po válce byla její plocha podstatně rozšířena a výstava byla znovuotevřena v r. 1954. V r. 1959 byla proměněna ve výstavu úspěchů celého národního hospodářství. Po rozpadu SSSR prošla obdobím úpadku, kde se zřejmě proměnila ve velké tržiště, což je možno ještě vidět v některých pavilonech (jako třeba v pavilonu odborů - viz tři foto v řadě 3 a 4). Dnes tu probíhá celková renovace a VDNCh se pomalu mění ve vyhledávaný prostor pro umění a rekreaci.

(Click on each picture to open the full size photo. Kliknutí na jednotlivé obrázky otevře jejich větší verze)
       

Moscow 2018 menu   Home