Raifa Monastery, Sept. 30, 2018

(Click on each picture below to open the full size photo.)

The monastery was established in 1613, named after a similar ancient monastery in the Sinai peninsula. Used mostly as prison and then school for juvenile delinquents in the Soviet times. It has been restored and rebuilt recently. It is currently the largest functioning Christian Orthodox complex in Tatarstan. It is situated about 25 km east of Kazan, inside one part of the 8,024 hectare Volga-Kama Nature Reserve (zapovednik = a strict regime with no entry into the woods without a special permission). The preserve was established in 1960, but there has been almost no wood cutting inside the Reserve for many centuries because originally it was a sacred place for the pagan tribes living in the area, and since 1613 the monks also were instrumental in preserving the woods in their natural state.
Women are not allowed to enter Orthodox churches dressed in pants (or in any male-like clothing), that's why they are putting on symbolic "skirts", in the form of a rectangular piece of cloth, before entry - see one of the photos below. And their heads have to be covered.

Raifský klášter byl založen v roce 1613. Byl pojmenován po podobném starověkém klášteře v místě zvaném Raifa na Sinajském poloostrově. V sovětských dobách se používal většinou jako vězení a pak jako škola pro mladistvé delikventy. Byl obnoven a restaurován v nedávné době. V současnosti je největším fungujícím křesťanským (pravoslavným) komplexem v Tatarstánu. Je umístěn uvnitř jedné části Volžsko-kamžské přírodní rezervace o rozloze 8024 hektaru ("zapovědnik" s přísným režimem se vstupem do lesa jen na zvláštní povolení). Tato rezervace byla založena v roce 1960, ale neprobíhalo v ní téměř žádné kácení stromů už po mnoho staletí, protože původně to bylo posvátné místo pro pohanské kmeny žijící v této oblasti, a po založení kláštera i jeho mnichové se snažili zachovat okolní lesy v přirozeném stavu.
Ženy nesmějí vstupovat do pravoslavných chrámů oblečeny v kalhotách (v jakémkoli mužském oblečení). Proto si před vstupem do areálu musí džínsy zahalit symbolickou "sukní" - obdélníkovým kusem poloprůsvitné látky. A samozřejmě i hlavu zakrýt šátkem, pokud ho již nemají. Viz jedna z fotografií.

Tatarstan menu   Home